Home

Op deze pagina vindt u de laatste ontwikkelingen, praktijkvragen en nieuws rondom het praktijknetwerk Microvergisters.

  • Bodemkwaliteit neemt niet af op De Marke

    Profielkuil_thumb

    Op basis van 15 jaar praktijkervaringen met het toepassen van vergiste mest op De Marke blijkt dat het effect van digestaat geen negatieve invloed heeft op het organische stofgehalte in de bodem op het proefbedrijf. Deze is zelfs licht gestegen.

    lees meer »
     

In beeld

Eerste snede gemaaid op proefveld

De weersomstandigheden waren prachtig bij het maaien van de eerste snede op het proefveld op KTC De Marke in Hengelo. Ondanks het natte voorjaar vindt de eerste snede in dezelfde week plaats dan vorig jaar. Het was dit jaar nog wel even opletten in verband met natte plekken. Met een proefveldmaaier is van elk veld een strook van 10 meter lang en 1,5 meter breed geoogst. De geoogste hoeveelheid gras wordt op de machine gewogen en bemonsterd. In het monster wordt het droge stof gehalte bepaald en het gehalte aan stikstof, fosfor en kali. Van elk veld is precies bekend hoeveel er bemest is en hoeveel er geoogst is zodat de werking van de gegeven meststoffen berekend kan worden. In week 20 zal de tweede bemestingsronde plaatsen vinden. Hierbij zullen ook weer ammoniakmetingen worden gedaan. Meer weten over de bemestingsproef? Lees: Bemestingsproef 2016.

Het ministerie van Economische Zaken
eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland
  Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling:
“Europa investeert in zijn platteland”