Honderd draaiende kleinschalige mestvergisters in België

Facebook LinkedIn Twitter Google+ Email
Leden van het praktijknetwerk hebben tijdens een tweedaagse excursie naar België kennis gemaakt met de pocketvergister van Biolectric en zich verdiept in de vraag waarom kleinschalige monomestvergisting in België economisch rendabel is.
Wp_20151110_002_news_detail

Begin november hebben de leden van het praktijknetwerk hun kennis op het gebied van microvergisting over de grens gezocht, in België. Bij onze zuiderburen draaien op dit moment circa 100 kleinschalige monomestvergisters, vrijwel allemaal pocketvergisters van Biolectric. Dit aantal zal naar verwachting verder toenemen. Vanaf 2016 gaat Biolectric naar een productiecapaciteit van één vergister per week.

Belgisch succes voor pocketvergister

De pocketvergister is simpel en daardoor relatief goedkoop. De aanschafkosten liggen net onder € 100.000,-. Dit is laag ten opzichte van de andere microvergisters die vaak een investeringsbedrag kennen van €300.000 tot 400.000,-. Zowel in Nederland als België is een rekenmodel beschikbaar om te berekenen of het aanschaffen van een monomestvergister een interessante investering is. Om meer inzicht te krijgen waarom in België al wel 100 monomestvergisters staan heeft het netwerk zich verdiept in het salderingssysteem en inkomsten uit overheidscertificaten in België.

Voorbeeldberekening voor salderen

Zo wordt bij een pocketvergister van Biolectric uitgegaan van een capaciteit van 60.000 kWh per jaar dan bedraagt de besparing aan energiekosten per jaar ongeveer € 10.000,-. Daar staat een investeringsbedrag van € 95.000 tegenover exclusief de kosten voor de opslag van digestaat, pompen en leidingwerk en aanpassingen aan de bestaande stal. De jaarlijkse onderhoudskosten bedragen in deze situatie € 5.000 per jaar en de financieringskosten ongeveer € 11.500,- bij een afschrijving van 10 jaar. Omgerekend kost de vergister netto € 6.500 per jaar. Uitgaande van deze getallen, start het ‘terugverdienen’ van de vergister na 10 jaar. Om de investeringen van de eerste 10 jaar te compenseren is nog eens 10 jaar nodig om ‘break even’ uit de investering te komen. Kortom, in deze situatie is deze investering in België niet interessant zonder een vorm van alternatieve financiering of extra inkomsten.

Extra inkomsten uit overheidscertificaten nodig

In België hebben ondernemers die investeren in pocketvergisters extra inkomsten door Groene stroomcertificaten en Warmtekracht certificaten. Deze certificaten leveren ruim € 10.000 extra inkomsten op. Hiermee is het voor onze zuiderburen mogelijk de investering na ongeveer 6,5 jaar terug te verdienen. Na tien jaar hebben ze ongeveer € 50.000 verdient aan de vergister. Dat betekent dat zij in deze situatie over 10 jaar een gemiddeld rendement van ongeveer vijf procent halen over het geïnvesteerde vermogen.

SDE maakt vergister rendabeler in Nederland

De investering in monomestvergisting is voor de Nederlandse bedrijfssituatie momenteel alleen interessant bij een SDE-subsidie, eventueel aangevuld met een investeringssubsidie. De openstelling voor de SDE-regeling is inmiddels bekend gemaakt voor 2016. Hierover volgt binnenkort meer op de site of lees alvast: Openstelling SDE bekend op de site van www.dlvadvies.nl.

Meer informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Terug naar het nieuwsoverzicht
Het ministerie van Economische Zaken
eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland
  Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling:
“Europa investeert in zijn platteland”