Vraagtekens bij het vergisten van mest

Facebook LinkedIn Twitter Google+ Email
Mest wordt het bruine goud genoemd van de melkveehouderij. Met monovergisters kunnen melkveehouders hun eigen energie opwekken en tegelijkertijd de uitstoot van CO2 en methaan indammen. Maar niet iedereen is hierover enthousiast.
Bemster_news_detail

In een artikel in het blad 'Melk van het Noorden' wordt stil gestaan bij het principe monomestvergisting. Deelnemers aan het project 'Microvergisting' in de praktijk en critici geven hun bevindingen en mening over het vergisten van mest. Hierbij is aandacht voor de bemestingswaarde van het digestaat en de gevolgen van het ontrekken van organische stof. 

Lees meer

Lees hier het volledige artikel: Vraagtekens bij vergisten van het bruine goud  (Bron: Melk van het Noorden)

« Terug naar het nieuwsoverzicht
Het ministerie van Economische Zaken
eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland
  Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling:
“Europa investeert in zijn platteland”