Slim bemesten met digistaat

Facebook LinkedIn Twitter Google+ Email
De bemestingsgroep binnen het praktijknetwerk geeft handige tips voor het bemonsteren, opslaan en toepassen van digestaat in de praktijk. Met als doel te komen tot een optimale benutting van deze meststof.
Img_8488_news_detail

1. Neem een monster van je digestaat.

  • • De gehalten geven inzicht in de bemestende waarde en met de Nmin en Norg kan een goede inschatting gemaakt worden van de snelheid waarmee de N voor het gewas beschikbaar komt.

2. Stel bemester netjes af en geef een passende gift

  • • Digestaat bevat meer NH3-N, het risico op N verlies middels vervluchtiging is hierdoor groter. Een goed afgestelde zodebemester en een passende gift zorgen ervoor dat de mest netjes in de sleufjes past en er minder risico op vervluchtiging is.

3. Wend digestaat aan bij gunstige weersomstandigheden

  • • Digestaat bevat meer NH3-N, het risico op N verlies middels vervluchtiging is hierdoor groter. Uitrijden bij koel, vochtig weer, het liefst wat regen na het aanwenden is beduidend gunstiger voor een lagere NH3 emissie dan bij warm, sterk drogend weer.

4. Voeg water toe aan digestaat

  • Water toevoegen , minimaal 0,5 m3 water /m3 mest verminderd de NH3 emissie en verhoogd de N benutting, gezien het hogere gehalte aan NH3-N in digestaat is dit nog belangrijker dan bij onvergistemest.

5. Maak verschillende meststromen door het scheiden van digestaat in een dikke en dunne fractie

  • Door digestaat te scheiden krijg je een dikke en een dunne fractie met verschillende verhoudingen tussen N en P2O5. Samen met het niet gescheidde digestaat  heb je dan 3 meststoorten met verschillende N/P verhoudingen die je kan benutten bij mestafvoer en gericht bemesten naar de behoefte van het perceel.
  • Bij het scheiden van digestaat lukt het beter om meer fosfaat in de dikke fractie te krijgen dan bij het scheiden van onvergiste mest. De concentratiefactor van fosfaat in de dikke fractie is ongeveer 2 maal zo hoog als bij onvergiste mest.

6. Maak van dierlijke mest-N kunstmest-N door het digestaat te kraken  

  • Door het digestaat te kraken en de NH3 die dan vrij komt met een luchtwasser om te zetten in spuiwater kan van dierlijke mest-N kunstmest-N gemaakt worden. Als de mestwetgeving hierop aangepast wordt kan zo meer bedrijfseigen N benut worden en kan bespaard worden op kunstmestaanvoer. • Bij het kraken van digestaat kan je ongeveer 2 maal zoveel N uit het digestaat halen als bij het kraken van onvergiste mest. Net als bij het scheiden van digestaat gaat dit ook beter.

7. Zet onvergiste mest vroeg in het seizoen in en bij voorkeur op gras.

  • Als om welke reden dan ook niet al de mest die gebruikt wordt vergiste mest is zet dan de onvergiste mest zo vroeg mogelijk in het groeiseizoen in. Onvergiste mest bevat meer organisch gebonden N en deze organisch gebonden N wordt het beste benut als het aantal dagen dat het gewas de N opneemt  na aanwenden zo lang mogelijk is. Dus vroeg in het seizoen aanwenden en gras neemt tot laat in het seizoen N op.

 

« Terug naar het nieuwsoverzicht
Het ministerie van Economische Zaken
eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland
  Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling:
“Europa investeert in zijn platteland”