Mineralen

Facebook LinkedIn Twitter Google+ Email

Voor de bemestingswaarde van het eindproduct is het belangrijk om te weten wat er met de samenstelling van de mest gebeurt wanneer deze door de microvergister gaat.

Het eindproduct per systeem verschilt. Dat houdt in dat het bemestingsproduct wat overblijft voor de ondernemer ook verschilt. Voor alle systemen geldt: de mineralen die je er in stopt, metname N, P, K  komen er ook weer uit. Hier gaat dus niets verloren.
Het is al wel bekend, dat de stikstof in een andere vorm in het eindproduct zit. De mest bevat namelijk meer ammoniumstikstof. Het voordeel hiervan is dat de meststof sneller beschikbaar komt voor de plant.

Het eindproduct van de systemen die alleen vergisten heet digestaat. Voor de wet is dit digestaat gelijk aan het digestaat wat uit co-vergisters komt.
De leden van het praktijknetwerk verwachten echter dat het in de praktijk anders werkt, omdat er geen co-producten aan het proces zijn toegevoegd.

Een aantal systemen werkt aan een mestraffinage proces. Hier komen verschillende stromen eindproduct uit, mineralenconcentraten genoemd.
Deze mineralenconcentraten bevatten geen organische mest meer en zouden in theorie net zo moeten werken als kunstmest. Totdat dit is aangetoond ziet de wet deze meststoffen echter nog steeds als drijfmest.

Het ministerie van Economische Zaken
eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland
  Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling:
“Europa investeert in zijn platteland”