Bemestingsproef

Facebook LinkedIn Twitter Google+ Email

Het netwerk heeft voor het tweede jaar op rij proefvelden aangelegd, op KTC De Marke en het melkvee- en zuivelbedrijf Den Eelder, respectievelijk op zand- en kleigrond. In het eerste jaar, 2015, is er voorgekozen voor een proef met twee producten uit twee verschillende vergisters; de Microferm en de Fermtech. Het komende jaar is de proef uitgebreid met dikke en dunne fractie van de W3-vloer. Globaal ziet het proefveld er als volgt uit:

  • Ingaande drijfmest
  • Uitgaande mest (digestaat)
  • Digestaat verdund met water
  • Dikke fractie W3-vloer
  • Digestaat van dikke fractie van W3-vloer
  • Digestaat van dikke fractie van W3-vloer verdund met water
  • Dunne fractie van W3-vloer.

Dit jaar, 2016,  is de proef uitgebreid met digestaat van dikke fractie, die afkomstig is van een W3-vloer, waar de mest direct achter de koe wordt gescheiden in dikke en dunne fractie. Verder zijn er een aantal aanpassingen gedaan. Zo is besloten om geen kunstmest meer te gebruiken naast mest en digestaat. Niet 3 keer 20 kuub, maar 2 keer 30 kuub rundveedrijfmest te geven. De verhouding water / mest was 1:1 en wordt 1:2. Dit jaar is er ook voor gekozen om minder met de mest te slepen. Op De Marke wordt alleen gebruik gemaakt van de rundveedrijfmest en digestaat van het proefbedrijf  zelf en de aangevoerde mest van de W3-vloer. Op Den Eelder wordt de proef ook gedaan met mest en digestaat van het eigen bedrijf en aangevoerde mest van de W3-vloers. De variant met het zuur wordt dit jaar volledig achterwege gelaten,omdat in 2015 is gebleken dat het geen duurzame variant is. Dit jaar is er aandacht voor de ammoniakemissie bij het uitrijden van de mest met de zodenbemester. Er worden metingen gedaan bij het uitrijden van de verschillende producten. 

Nieuwsberichten

Meer informatie

 

 

 

 

Het ministerie van Economische Zaken
eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland
  Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling:
“Europa investeert in zijn platteland”