Bemestingsproef 2015

Facebook LinkedIn Twitter Google+ Email

Proefvelden op Marke en Den Eelder

Het netwerk gaat op twee grondsoorten in Nederland  proefvelden aanleggen: op zand- en kleigrond.  Er is in eerste instantie gekozen in 2015 voor twee producten uit twee verschillende vergisters, respectievelijk de Microferm en de Fermtech. Het is nog mogelijk dat er andere leveranciers aansluiten.  Het proefveld ziet er als volgt uit:

  • Ingaande drijfmest
  • Uitgaande mest (digestaat)
  • Behandelde digestaat door middel van verdunnen met water
  • Behandelde digestaat door middel van  aanzuren met zwavelzuur

In het tweede jaar 2016 zal de proef worden uitgebreid met digestaat van dikke fractie, die afkomstig is van een vloer, waar de mest direct gescheiden wordt in dikke en dunne fractie.  De proefvelden worden aangelegd op KTC De Marke op  droge zandgrond en op het bedrijf van de familie van der Schans in Well (Gld.).  Dit bedrijf beschikt over kleigronden.  Het proefveld zal onder andere beschikken over 0-veldjes (onbemest) en  veldjes met kunstmest. Per locatie zal de proef drie herhalingen hebben. Op deze manier voldoet de proef aan de wetenschappelijke kwaliteit. De komende tijd zullen de vorderingen en de werkzaamheden rondom de proeven op de website te volgen zijn.

Nieuws vanaf de proefvelden

Meer informatie

 

 

 

Het ministerie van Economische Zaken
eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland
  Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling:
“Europa investeert in zijn platteland”