Economie

Facebook LinkedIn Twitter Google+ Email

De belangrijkste vraag rondom mestvergisting is: "Wat levert het mij als ondernemer op?"

Hoe goed een systeem ook is, uit alle berekeningen blijkt tot nu toe, dat het zonder subsidie onmogelijk is deze investering rendabel te maken. 

De kosten en opbrengsten zijn sterk afhankelijk van de inidividuele bedrijfssituatie en marktontwikkelingen.
Enkele ondernemers vinden de mogelijkheid om middels subsidies de aanschafprijs van het systeem te verlagen, de warmte uit de wkk tot waarde te brengen of op een andere manier een meerwaarde te creeren op het systeem. Voor deze individuele ondernemers kan het financieel wel interessant zijn een microvergister aan te schaffen.

De rekentool vanuit het praktijknetwerk is geïnteregreerd met de tool die het project Bio-Energyfarm 2 heeft ontwikkeld. Met deze tool  kunt u snel inzicht kunt krijgen in de financiële effecten van de aanschaf van een microvergister voor uw bedrijf. 

Wilt u dit voor uw bedrijf door laten rekenen ga naar de rekentool.

Kosten systemen

Type  Aanschafprijs
Microferm  € 310.000-350.000
Biolectric  € 100.000-150.000
Serigas  € 320.000-650.000
Overige systemen         nog onbekend

Door productie van de systemen in een fabriek zou een daling in aanschafwaarde kunnen worden gerealiseerd.

Subsidiemogelijkheden

MIA/ VAMIL
Iedere ondernemer kan bij aanschaf van een microvergister gebruik maken van een belastingvoordeel in de vorm van 27% MIA én 75% Vamil.
De MIA, Milieu Investerings Aftrek is een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst, bovenop andere aftrekmogelijkheden.
De Vamil biedt de mogelijkheid om 75% van de investering op een willekeurig moment af te schrijven, de overige 25% schrijft u regulier af. 

SDE
De SDE+ stimuleert de productie van duurzame energie

Investeringssubsidies 

Voor individuele veehouders zijn er daarnaast soms nog mogelijkheden voor een investeringssubsidie. Bijvoorbeeld via de provincie of gemeente

Meer informatie over subsidiemogelijkheden

 

Het ministerie van Economische Zaken
eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland
  Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling:
“Europa investeert in zijn platteland”