Energie

Facebook LinkedIn Twitter Google+ Email

Microvergistingsinstallaties zijn erop gericht om alle drijfmest van het eigen bedrijf zelf te vergisten. Hierbij wordt gas geproduceerd. De kwaliteit van het gas verschilt per systeem.
Hoe verser de mest in de vergister komt, des te groter de biogasopbrengst en daarmee het rendement is. Het is dus van belang dagverse mest in de vergister te krijgen.

Technisch gezien kan het geproduceerde gas worden gebruikt voor alle toepassingen die we van gas kennen.
Na opwaarderen kan het op het net geleverd worden, de trekker of auto kan er op rijden en men kan het zelfs transporteren naar een tankstation.

Al deze mooie toepassingen vragen echter ook meerinvesteringen en zijn daardoor nog niet rendabel.
Daarom wordt het geproduceerde biogas nu nog omgezet in elektriciteit door middel van een WKK (warmte-krachtkoppeling). Hierbij komt veel warmte vrij.
Normaliter kan een melkveebedrijf niet zo veel met deze warmte, het is daarom een uitdaging om ook hier een bestemming voor te vinden.

Voor het vervaardigen van transportgas of voor invoeren in het gasnet is een opwaardeer installatie nodig die afhankelijk van de capaciteit tussen € 75.000 en € 125.000 kost.
Een gas vulstation voor trekker, auto of vrachtwagen kost € 20.000.

Het ministerie van Economische Zaken
eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland
  Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling:
“Europa investeert in zijn platteland”