Netwerk

Facebook LinkedIn Twitter Google+ Email

Welkom op de website van het praktijknetwerk 'Microvergisters in de praktijk'

Dit praktijknetwerk bestaat een vaste groep enthousiaste rundveehouders en deskundigen, zoals een docent agrotechnologie aan de CAH in Dronten, de manager van het proefbedrijf De Marke en adviseurs van DLV Advies. Daarnaast schakelt het netwerk regelmatig andere specialisten in en staan we open voor suggesties van belangstellenden.
Het project loopt van maart 2011 tot maart 2017. Het netwerk richt zich op het praktisch gebruik van microvergisters,ook wel minivergisters of monovergisters genoemd, op rundveebedrijven. Met deze nieuwe generatie microvergisters is het mogelijk mest te vergisten zonder gebruik van co-producten. 

De vergister zorgt voor een energievoorziening op het eigen bedrijf en de energie kan afgezet worden aan derden. Dit kan kosten voor energie besparen en extra opbrengsten opleveren. Het gebruik van de microvergister leidt tot een beter sluitende mineralenkringloop op de bedrijven.
Daarnaast kan de mestvergisting/mestraffinage zich ontwikkelen tot een belangrijke oplossing voor de mestproblematiek, wanneer de eindproducten (mineralenconcentraten/digestaat) worden aangemerkt als kunstmestvervangers. Bovendien beperkt de vergister de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak. Deze ontwikkelingen hebben een positief effect op het milieu.

Rondom het gebruik van microvergisters leven nog veel praktische vragen. De netwerkdeelnemers gaan met drie thema's aan de slag. Zij gaan werken aan: afzet van energie, bemesting en economie. in de laatste fase van het project ligt de focus op de bemesting. Aan de hand van een bemestingsproef wordt geprobeerd inzicht te krijgen in de verschillende bemestingswaarden van het digestaat uit de verschillende vergistingssystemen. Hierbij is extra aan voor de reductie van ammoniak. De proef is te volgen op deze website.

 

Heeft u concrete vragen of opmerkingen, neem dan contact op met netwerk.
 
Het ministerie van Economische Zaken
eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland
  Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling:
“Europa investeert in zijn platteland”