Netwerkdeelnemers

Facebook LinkedIn Twitter Google+ Email

  Wilco Hilhorst heeft een melkveebedrijf in Noord Sleen. Hij heeft een nieuwe stal voor 220 melkkoeien. Op het bedrijf van Hilhorst staat een proefopstelling van Agrimodem. Een mestraffinage van fabrikant Lely. De fabrikant is in 2015 gestopt met de doorontwikkeling van deze vergister. Hilhorst heeft geen vergister meer, maar blijft wel deelnemen aan het praktijknetwerk.
  Philip Kleizen heeft een kalverhouderij in Langeveen met 600 vleeskalveren. Op zijn  bedrijf heeft hij een Microferm vergister van de fabrikant HoST staan.
     

Frank van Genugten is melkveehouder in Sint-Oedenrode en levert aan Friesland Campina. Hij is initiatiefnemer van GroeneWoudgas. Dit bedrijf wil een biogasvergistingsinstallatie waarin alleen monovergisting van rundveemest plaatsvindt met een productie van groengas 1 miljoen Nm3 per jaar. Hij beschikt over SDE+ fase 6. Naast eigen rundveedrijfmest zullen ook enkele veehouders uit buurt in deze installatie de hun mest laten vergisten. Mest wordt vervolgens gesaniteerd en dikke fractie geëxporteerd.

 

    Zwier van der Vegte, bedrijfsleider van KTC De Marke in Hengelo (Gld.) In 2012 is de innovatieve 2-traps vergister met een hydrolysereactor (30 m3) en een vergistertank (80 m3) voor alleen mest van het merk FermTech Systems geplaatst. Naast de vergister staat de Bio-Up Gaswasser van CCS. Deze gaswasser is in staat Groen Gas in te voeren op het lage druk gas net. De capaciteit van de Bio-Up op de Marke is 15 Nm3 Groen gas per uur. Dit kan geproduceerd worden met de mest van ongeveer 200 koeien. Daarnaast liggen er op KTC De Marke de bemestingsproeven vanuit dit netwerk.
  Bert Jan Kloosterman heeft een melkveebedrijf met 500 melkkoeien in Hellendoorn. Hij wil op korte termijn een vergister plaatsen om de energiekringloop snel sluitend te maken.
  Sijtse Jan en Anneke Sijtsma hebben een melkveebedrijf in Schalsum. Zij werken veel samen met het akkerbouwbedrijf van Sijtse Jans vader. In april 2011 hebben ze een nieuwe stal met een automatisch melksysteem voor 120 koeien in gebruik genomen. Bij de bouw is rekening gehouden met het mogelijk plaatsen van vergister. Zo voldoet het puttenplan en er is gekozen voor een dichte vloer. Ook hebben ze al nagedacht over de afzet van de energie, bijvoorbeeld voor he verwarmen van het lokale zwembad of de kas van een tuinder in de buurt. Verder denken ze de kunstmestvervangende producten te leveren aan het akkerbouwbedrijf. Definitieve keuzes zijn er nog niet gemaakt. 

  Nanne Heida heeft een melkveebedrijf in Mildam. Hij gaat een nieuwe stal bouwen met zandboxen. Hierbij hij wil een microvergister gebruiken voor zandscheiding. Op zijn bedrijf wekt hij al duurzame energie op. Dus hij is op zoek om de energie van vergister op een andere manier af te zetten. 
 

 

Ernst van der Schans heeft een melkvee- en zuivelbedrijf Den Eelder in Well (Gld.).  Hij heeft een interesse in een microvergister, waarbij zijn voorkeur uitgaat naar een Microferm. Hij wil zijn opgewekte gas omzetten in electriciteit. De warmte die daarbij vrijkomt kan hij vervolgens weer gebruiken in de zuiververwerking. (www.deneelder.nl)

 

 

Arjan Prinsen uit Haarlo. Hij is werkzaam bij Groot Zevert in Beltrum, waar hij al jarenlang bezig is met (co)-vergisting. Hij heeft daardoor veel kennis over de processen en de politiek rondom de systemen opgebouwd. Hij is zoon van een melkveehouder in Haarlo. Op hun eigen bedrijf zijn ze bezig met het zelfstandig bouwen van een mestzakvergister, de zogenaamde Aecobag. Arjan Prinsen heeft de afgelopen twee jaar een weblog voor ons bijgehouden. Lees hier zijn bevindingen.

 

 

 

Anton Stokman streeft naar een duurzaam melkveebedrijf in Koudum. Het streven is om elke koe van zijn 300 melkkoeien de vrije keuze te geven om zich te gedragen zoals ze zelf wil.

Biogas uit vermeden methaanuitstoot hoort hier zeker bij. ''We hebben een kostendekkende monomestvergisting nog niet gevonden voor ons bedrijf. Nederland gaat nu nog voor de laagste prijs en wel per eenheid groene energie, niet per eenheid vermeden C02 uitstoot. Dat is onhoudbaar en zal derhalve op korte termijn worden aangepast is mijn verwachting'', meent Stokman.

 

  Johan Simmelink is werkzaam aan de CAH in Dronten. Hij is vanuit het vakgebied agrotechnologie betrokken bij het lectoraat Duurzame Energie en groene grondstoffen. De nieuwe kennis vanuit dit netwerk wil hij direct toepassen binnen het onderwijs.

  Giske van Es is projectleider van het netwerk Microvergister in de praktijk. Zij is contactpersoon van dit netwerk. Ze is werkzaam bij DLV Advies en heeft ervaring met projecten op het gebied van bemesting, waterkwaliteit en broeikasgassen.
Het ministerie van Economische Zaken
eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland
  Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling:
“Europa investeert in zijn platteland”