Biolectric

Facebook LinkedIn Twitter Google+ Email

Biolectric heeft een kleinschalige mestvergister waarvoor een minimum van 1500 m3 drijfmest per jaar voor nodig is en 200 m2 plaat op het melkveebedrijf. Zij rekenen dat op een boerderij met 80 koeien is de jaarlijkse CH₄ uitstoot van de mest gelijk aan het CO₂ equivalent van 110 160 kg per jaar. Door het plaatsen van een Biolectric biogasinstallatie wordt deze CH₄ omgezet naar groene stroom en warmte.

De Biolectric biogasinstallatie pompt dagelijks een vaste hoeveelheid mest uit de reactor naar de digestaat opslag en vult het afgevoerde volume aan met verse mest uit de mestkelder. Dit proces is volautomatisch en gebeurt onder supervisie van de sturing.

Door anaerobe vergisting in de reactor wordt er biogas gevormd dat vervolgens gezuiverd wordt en in de verbrandingsmotor omgezet wordt naar groene energie. Deze energie kan onder de vorm van elektriciteit en warmte gebruikt worden op de boerderij. Deze kleine microvergister met een vermogen van 10 kW tot 44 kW.

 

Meer informatie

Het ministerie van Economische Zaken
eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland
  Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling:
“Europa investeert in zijn platteland”