Microferm

Facebook LinkedIn Twitter Google+ Email

De mestvergister op bedrijfsschaal van HoSt is de Microferm. Deze vergister past bij bedrijven met een omvang vanaf circa 140 melkkoeien. HoSt richt zich met de Microferm op kleinschalige mestvergisting. Bij veehouderijen is het rendement van de Microferm al optimaal bij een bedrijfsgrootte met een mestproductie van 4.000 m³ – 11.000 m³ per jaar (65-150 kWe). Voor grotere hoeveelheden mest tussen 14.000 m³ en 25.000 m³ per jaar kan HoSt een Macroferm installatie leveren (200-400 kWe). Deze installatie is gebaseerd op dezelfde gepatenteerde technologie als de Microferm, maar vier keer groter.

 De Microferm is ontwikkeld voor melkveehouders die alleen mest van het eigen bedrijf willen verwerken. De mest wordt vergist en omgezet naar elektriciteit en warmte. Afhankelijk van de bedrijfsgrootte kan het melkveebedrijf tussen de 60 en 150 kWe groene elektriciteit produceren. Het bedrijf kan daarmee geheel in de eigen energiebehoefte voorzien en zelfs groene stroom terug leveren aan het elektriciteitsnet. Naast productie van elektriciteit en warmte kan het gevormde biogas ook opgewaardeerd worden naar aardgaskwaliteit en terug geleverd worden aan het aardgasnet. De Microferm is uitermate geschikt voor agrarische bedrijven waar dagverse rundveemest vrijkomt.

De installatie staat onder andere bij Den Eelder in Well en bij melkveebedrijf Ras in Den Bommel.

Meer informatie

 

Het ministerie van Economische Zaken
eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland
  Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling:
“Europa investeert in zijn platteland”